KolumneVesti

Школа девете уметности Свет стрипа

         Школа девете уметности Свет стрипа

Недељом од 10.30 до 12.30 часова.

ЧАСОВИ СУ БЕСПЛАТНИ!

Прва крагујевачка гимназија
Даничићева 1
Крагујевац

 

Фото: Ненад Иванић; Хвала: Светлана Ковачевић

 

          Предавачи су Горан Миленковић, карикатуриста, стрип аутор и Милан Јовановић, графички дизајнер, стрип аутор.

          Сваке недеље од 10.30 до 12.30 (закључно са недељом 3. јула – затим пауза до недеље 4. септембра)
За све од 7 до 77 година, број полазника није ограничен.

        

          Упис полазника се врши:
– на телефон 062 130 76 85
– путем мејла info@svetstripa.org.rs

 

Програм је групно организован, али се приступа и појединачном раду са полазницима. Циљ је да се полазници оспособе и охрабре да самостално реализују своје идеје у форми стрипа.
Основе наставног програма школе су упознавање са свим елементима настајања једног стрипа као што су цртеж, сценарио (драматургија), анатомија, сценографија, кадрирање, монтажа, студија и креирање ликова, костимографија, сторy боард, кроки, илустрација, технике, материјали за рад, као и теорија и историја стрипа.
Кроз рад у групи размењују се интересовања и идеја, чиме се делује на креативно размишљање сваког полазника. Истраживањем стрипа развија се знање о овом медију, облицима креативног изражавања и стварања у њему, стичу се нова и шире већ постојећа знања и могућности из ове области, а упознавањем нових вредности обогаћује се стваралачки сензибилитет сваког од полазника. У зависности од могућности полазника, предавач кроз индивидуални рад прати темпо сваког од полазника и подстиче их на што креативније изражавање у раду.

Развијање визуелног мишљења кроз креативно-практични рад;
Настава се у основи заснива на стицању практичних знања из области стрипа и овладавању практичним вештинама у процесу стварања. Кроз практичан рад полазници ће поступно откривати тајне и чари израде стрипа, који је и финални производ читавог процеса;
Упознавање са историјом стрипа и упућивање у одређену литературу на основу индивидуалних афинитета и склоности полазника;
Упућивање полазника на одређене стрип ауторе, њихове монографије, виртуелне музеје, филмове, галерије и изложбе.
Унутар задатих оквира и циљева садржај часова и динамика представљања материје могу бити прилагођени сваком полазнику појединачно, у зависности од резултата који полазник буде остваривао у току реализације програма

Израда стрипа или илустрације на слободну тему у зависности од интересовања полазника; Стицање основних знања, развијање креативних процеса размишљања, упознавање полазника како са традиционалним, тако и са савременим представницима из области девете уметности;
Подстицање полазника ка самосталној изради стрипа и комбиновању различитих техника, као и откривању нових начина изражавања.
Методологија: Настава се изводи кроз практичан рад са полазницима у групи. Дијалошким путем размењују се мишљења предавача и полазника, а методом демонстрације и кроз практичан рад долази се до жељених резултата. Подстицањем полазника наставе на дискусију и отворени дијалог о класичним и савременим уметничким правцима из области стрипа, долази се до размене идеја и искустава, чиме се отварају нове могућности у области стварања и долази до једног од циљева школе а то је: способност практичне примене савладаних знања и вештина у креативном раду.

Ваше је само да у школу дођете добро расположени  :D  а сав потребан прибор за рад (папир, оловка, гумица, лењир, фломастер, маркер, перо, туш, четкица…) обезбеђује организатор.

Литература: Стрипови домаћих и страних аутора, књиге и часописи који се баве деветом уметношћу.

 

Удружење љубитеља девете уметности